Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự NHCSXH

03/10/2016
(VBSP News) Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm nhân sự tại Ngân hàng Chính sách xã hội.
Ông Dương Quyết Thắng, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc NHCSXH.

Ông Dương Quyết Thắng, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc NHCSXH.

Tại Quyết định 1888/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Dương Quyết Thắng giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác