Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng làm việc tại tỉnh Lâm Đồng

24/08/2016
(VBSP News) Chiều ngày 24/8/2016, Đoàn công tác của NHCSXH do đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH Trung ương, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng nhằm đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thời gian qua.
Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Nguyễn Văn Yên; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh K’Mak; Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Trọng Ánh Đông cùng đại diện một số Sở, ban, ngành và chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng là tỉnh miền núi thuộc khu vực Nam Tây Nguyên, có dân số trên 1,2 triệu người, với 43 dân tộc sinh sống. Toàn tỉnh có 12 huyện, thị xã, thành phố; 147 xã, phường và 1.564 thôn, buôn, tổ dân phố. Hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 của toàn tỉnh Lâm Đồng là 20.094 hộ, chiếm tỷ lệ 6,67%; số hộ cận nghèo là 15.443 hộ, chiếm tỷ lệ 5,12%. 

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến phát biểu tại buổi làm việc

Hiện nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng triển khai 12 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ 2.465 tỷ đồng. Các chương trình tín dụng chính sách được bổ sung qua các năm, đa dạng đối tượng thụ hưởng đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; cùng các chính sách khác đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2010 - 2015 từ 12,6% năm 2010 xuống còn 1,75% vào cuối năm 2015.

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Lâm Đồng đạt được trong những năm qua trên các mặt kinh tế - xã hội. Tổng Giám đốc cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ và các Sở, ban, ngành của tỉnh đã tạo mọi điều kiện cho hoạt động của chi nhánh ngày càng hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đề nghị Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh phổ biến, quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Quyết định số 401/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai Chỉ thị 40. Quan tâm dành một phần ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc cũng đề nghị tỉnh Lâm Đồng căn cứ vào Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ, duy trì và mở rộng việc làm để xây dựng Đề án giảm nghèo, giải quyết việc làm cho giai đoạn 2016 - 2020.

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của NHCSXH Việt Nam đối với hoạt động của chi nhánh tỉnh Lâm Đồng trong những năm vừa qua. Công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Những năm qua, tín dụng chính sách đã trở thành một trong những nguồn lực quan trọng để thực hiện nhiệm vụ này, là điểm sáng trong thực hiện công tác an sinh xã hội. Các hội, đoàn thể nhận ủy thác cho vay từ NHCSXH đã tạo nên tác động kép, làm phong phú thêm nội dung sinh hoạt của tổ chức mình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng đề nghị NHCSXH Việt Nam tiếp tục quan tâm chỉ đạo để chi nhánh nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động, bổ sung nguồn vốn để thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn.

Cùng ngày, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng cùng các thành viên trong Đoàn công tác của NHCSXH đã có buổi làm việc với Lãnh đạo chủ chốt của chi nhánh tỉnh Lâm Đồng để đánh giá kết quả hoạt động trong những năm vừa qua.

Tổng Giám đốc cùng các thành viên Đoàn công tác làm việc với tập thể chi nhánh tỉnh Lâm Đồng

Tổng Giám đốc cùng các thành viên Đoàn công tác làm việc với tập thể chi nhánh tỉnh Lâm Đồng

Thay mặt Ban lãnh đạo, Giám đốc Huỳnh Thanh Lân đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của đơn vị tới Đoàn công tác. Với mạng lưới giao dịch tại 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, đến 31/7/2016 tổng dư nợ của chi nhánh đạt 2.465 tỷ đồng. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp 2.913 hộ nghèo, 2.441 hộ cận nghèo và 2.520 hộ mới thoát nghèo được vay vốn, tạo việc làm và tăng thêm việc làm cho 565 lao động, trên 4.400 HSSV được vay vốn trang trải chi phí học tập, xây dựng 6.459 hộ gia đình tại vùng nông thôn xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn,… Chất lượng tín dụng của chi nhánh được chú trọng, đảm bảo, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,28% tổng dư nợ.

Giám đốc Huỳnh Thanh Lân trình bày báo cáo kết quả hoạt động của chi nhánh

Giám đốc Huỳnh Thanh Lân trình bày báo cáo kết quả hoạt động của chi nhánh

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của chi nhánh tỉnh Lâm Đồng. Để hoàn thành kế hoạch năm 2016, Tổng Giám đốc yêu cầu chi nhánh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Tập trung huy động nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách, trong đó chú trọng nguồn lực tại địa phương, nguồn tiết kiệm trong dân; Báo cáo Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp rà soát hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020 để xác định nhu cầu xây dựng kế hoạch nguồn lực, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn cho vay phù hợp; Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát và tăng cường thông tin tuyên truyền đến cấp ủy, chính quyền, tầng lớn nhân dân.

CTV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác