THƯ CỦA THỐNG ĐỐC NHNN VIỆT NAM gửi toàn thể đoàn viên Công đoàn và người lao động trong hệ thống NHCSXH nhân dịp Đại hội Công đoàn lần thứ III

14/01/2013
(VBSP) Nhân dịp Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2013 - 2018, thay mặt Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Hội đồng quản trị NHCSXH, tôi xin gửi đến toàn thể Đại hội, cán bộ, đoàn viên và người lao động thuộc Công đoàn NHCSXH lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

_BAC0071-600

Trong những năm qua, Công đoàn NHCSXH đã hoàn thành tốt các mặt hoạt động chính trị của tổ chức mình, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, quán triệt học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, đoàn viên Công đoàn trong toàn hệ thống tích cực lao động, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, từng bước nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH thực sự là công cụ thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng của Nhà nước về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (2011 - 2015) và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011 - 2020). Bên cạnh đó, nhiều hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được tổ chức đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt, cuối năm 2012, Công đoàn NHCSXH đã phát động, trực tiếp tổ chức tìm kiếm và quy tập được 31 hài cốt liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại địa bàn xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk. Thành quả này là minh chứng rõ nét nhất, chân thực nhất của việc phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” mà Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn các cấp luôn quan tâm phát động. Với thành tích mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này, thay mặt Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, tôi xin nhiệt liệt biểu dương Công đoàn NHCSXH đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam!

anh-goc-de-dau-trang

 

Ngày 09/1/2013 Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức thành công Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2013. Hội nghị đã được Thủ tướng Chính phủ tới dự và phát biểu đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Ngân hàng trong năm qua. Trên cơ sở mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và các Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã và đang thực hiện các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ thị trường nhằm kiềm chế lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và duy trì tăng trưởng kinh tế  mức hợp lý.

 

_MG_8744

 

Trước những trọng trách của Ngân hàng Nhà nước đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian tới, Tôi mong rằng Công đoàn NHCSXH tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi và hiệu quả, tăng cường những hoạt động thiết thực, quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động để động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn nhiệt tình, tâm huyết, nỗ lực phấn đấu xây dựng ngành ngân hàng ngày càng ổn định, hiệu quả và phát triển bền vững trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, đặc biệt là triển khai thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2012 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động của NHCSXH như: cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, ổn định đời sống, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; cho vay học sinh sinh viên; cho vay giải quyết việc làm; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn… theo chỉ đạo của Chính phủ.  

Với những kết quả và bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua, Tôi tin tưởng rằng, các phong trào và hoạt động của tổ chức công đoàn NHCSXH các cấp trong nhiệm kỳ III sẽ tiếp tục có nhiều khởi sắc và thành công hơn nữa, góp phần xứng đáng vaào quá trình xây dựng và phát triển hệ thống NHCSXH. Chúc Công đoàn NHCSXH tổ chức Đại hội thành công và ngày càng phát triển, làm tốt vai trò tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới.

                                                                                                                       Thân ái! 

                                                                                                                                    Nguyễn Văn Bình - Uỷ viên BCH TW Đảng - 

                                                                                                                                     Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,  

                                                                                                                                            Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH

                                                                                                               

_MG_8755

                                                                                                                                                                             

 

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác