Thoát nghèo nhờ vốn vay chính sách

25/03/2020

NHCSXH huyện Mang Yang (Gia Lai) đã hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng giúp 52 hộ dân làng Kret Krot, xã Hra có nguồn vốn áp dụng vào phát triển sản xuất. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo ở làng đã giảm chỉ còn 26 hộ (chiếm 15%). Trong năm 2020, làng Kret Krot sẽ chuyển đổi cơ cấu cây trồng; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo mạnh dạn vay vốn NHCSXH để phát triển sản xuất.

Theo Báo Gia Lai

Các tin bài khác