Thành phố Đà Nẵng: Bảo đảm cho 100% hộ nghèo được vay vốn

31/03/2013
(VBSP) Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động chi nhánh NHCSXH vừa được UBND TP. Đà Nẵng tổ chức thành công. Đồng chí Võ Duy Khương - Phó Chủ tịch Thường trực thành phố kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH thành phố chủ trì Hội nghị.

11581

Theo báo cáo, trong 10 năm qua, chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nằng đã giải ngân 1.816 tỷ đồng, cho 202.175 lượt hộ vay vốn. Trong đó, 127.389 lượt hộ nghèo vay vốn sản xuất, kinh doanh; 53.324 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; giải quyết việc làm cho 61.800 lượt lao động, trong đó có 113 lao động vay vốn tham gia xuất khẩu lao động, 2.976 hộ thuộc diện di dời, giải tỏa vay từ nguồn vốn của địa phương; xây dựng 6.299 công trình nước sạch, 6.194 công trình vệ sinh; giúp 100 hộ đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn phát triển sản xuất; 63 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 691 hộ gia đình và 33 thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh… Đặc biệt, có 182 cán bộ, công chức có hoàn cảnh khó khăn vay vốn, đây là điểm riêng của thành phố Đà Nẵng. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách có 59.321 lượt hộ thoát nghèo, 13.949 hộ nghèo cải thiện được đời sống, 13.207 hộ nghèo đã chuyển biến nhận thức và cách làm ăn. 

Trong thời gian tới, chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng sẽ phát triển theo hướng ổn định, bền vững, gắn liền với việc phát triển các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ có hiệu quả, bảo đảm cho 100% người nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn. Duy trì ổn định dư nợ tăng trưởng bình quân hàng năm 10%; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 1% tổng dư nợ. Thực hiện tốt công tác phối hợp, lồng ghép các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ… nhằm mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

 

Quý Lâm

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác