Thanh niên NHCSXH TP Hồ Chí Minh xung kích, sang tạo, đoàn kết, phát triển

29/03/2021
(VBSP News) Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên NHCSXH TP Hồ Chí Minh đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động thiết thực gắn liền với nhiệm vụ của đoàn viên. Đoàn viên thanh niên luôn nêu cao tinh thần xung kích trong các phong trào do Đảng, chính quyền, Công đoàn và Đoàn Khối Ngân hàng thành phố phát động. Các phong trào và hoạt động của Đoàn đã bám sát, gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi nhánh và thành phố, từng bước hoạt động theo chiều sâu, có tính lan tỏa, gắn kết, thu hút đoàn viên trong mỗi hoạt động, đóng góp thiết thực cho công tác chuyên môn, khẳng định được vai trò của tổ chức Đoàn.
hcm

Đoàn viên thanh niên NHCSXH TP Hồ Chí Minh phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao năm 2021

Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của Đoàn đối với nhiệm vụ được giao năm 2021, mỗi đoàn viên thanh niên xung kích đảm nhận các nhiệm vụ của đơn vị và đi đầu hoàn thành những phần việc được giao vì sự phát triển bền vững, ổn định NHCSXH thành phố. Hòa trong không khí tưng bừng của cả nước chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản (26/3/1931 - 26/3/2021), đoàn viên thanh niên NHCSXH TP Hồ Chí Minh quyết tâm phấn đấu cùng tập thể đơn vị thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao. Tập trung thực hiện và củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố, nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch xã theo hướng ổn định và bền vững, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt năm 2021 và các năm tiếp theo.
Hướng tới mục tiêu Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2021 đã đề ra, kết quả đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng chính sách của toàn chi nhánh theo Bộ tiêu chí quy định của Trung ương tiếp tục duy trì xếp loại tốt. Phấn đấu 100% các phường, xã, thị trấn xếp loại chất lượng tín dụng đạt từ khá trở lên, trong đó có trên 75% số phường, xã, thị trấn xếp loại tốt, không có phường, xã, thị trấn xếp loại trung bình và yếu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với phương chăm mỗi đoàn viên thanh niên là một tuyên truyền viên, vận động các tổ chức, cá nhân gửi tiền vào NHCSXH, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu giao. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động tổ viên tổ Tiết kiệm và vay vốn tham gia gửi tiết kiệm hàng tháng và hiểu rõ ý nghĩa việc sử dụng số tiền gửi tiết kiệm của họ theo quy định của NHCSXH.
Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên sẽ phát động thêm nhiều phong trào tích cực học tập, thực hành Sổ tay văn hoá để giữ gìn và nâng cao ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Đoàn thanh niên NHCSXH TP Hồ Chí Minh đã và sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức phấn đấu để vượt qua những khó khăn và xác định nhiệm vụ trọng thời gian tới tích cực xây dựng NHCSXH thành phố phát triển ổn định, bền vững, thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố.

CTV

Các tin bài khác