Đại hội Chi đoàn Thanh niên NHCSXH các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2022

11/12/2019
(VBSP News) Thực hiện Kế hoạch của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh NHCSXH Trung ương, vừa qua Chi đoàn các Ban tại Hội sở chính NHCSXH và các Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Trung tâm CNTT, Chi Đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở NHCSXH TP Hà Nội, Chi đoàn Trung tâm Đào tạo và Chi đoàn cơ sở Sở Giao dịch NHCSXH đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022.
1

Đại hội Chi đoàn cơ sở Sở Giao dịch diễn ra thành công

Đại hội Chi đoàn Thanh niên các cấp được tổ chức nhằm kiểm điểm, đánh giá các mặt hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ 2017 - 2019, nêu rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2022 và bầu ra BCH, Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn mới có đủ phẩm chất, năng lực để lãnh đạo Chi đoàn.

Hoạt động của các Chi đoàn và Chi đoàn cơ sở trong thời gian qua trải đều trên các mảng công tác, trong đó trọng tâm là tổ chức giáo dục, bồi dưỡng và định hướng về tư tưởng, chính trị cho các đoàn viên thanh niên; triển khai có hiệu quả công tác đoàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tuổi trẻ xung kích vì cuộc sống cộng đồng; chung tay rèn luyện đoàn viên gắn với việc thực hiện trật tự kỷ cương văn hóa công sở… góp phần giáo dục tư tưởng chính trị của thanh niên, tạo môi trường để các đoàn viên vươn lên, phấn đấu và trưởng thành.

Các hoạt động Đoàn được tổ chức thời gian qua nề nếp. Đoàn viên thanh niên luôn nêu cao tinh thần xung kích trong các phong trào do Đảng, chính quyền, Công đoàn và Đoàn Thanh niên NHCSXH TW phát động, được Đảng ủy, Lãnh đạo NHCSXH và Đoàn cấp trên tin tưởng, đánh giá cao.

Tại Đại hội các Chi đoàn đã bầu ra BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022. Dưới đây là một số hình ảnh Đại hội Chi đoàn Thanh niên NHCSXH các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2022.

98456

7

Tại Đại hội, các đại biểu đã hoàn thành công tác nhân sự, bầu ra BCH, Bí thư và Phó Bí thư Chi đoàn, nhiệm kỳ 2019 - 2022

2

Đại hội Chi đoàn Hội sở NHCSXH tp Hà Nội

11121013

PV

Các tin bài khác