Tạo đà cho phát triển bền vững

11/06/2013
(VBSP News) Lào Cai là tỉnh có nền kinh tế phát triển chậm, không đồng đều, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người thấp. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh theo tiêu chí mới giai đoạn 2010 - 2015 là 42,99% vì vậy Lào Cai vẫn là một trong những tỉnh nghèo khó nhất cả nước.
Đồng bào các dân tộc thiểu số đã có vốn ưu đãi để đầu tư phát triển chăn nuôi

Đồng bào các dân tộc thiểu số đã có vốn ưu đãi để đầu tư phát triển chăn nuôi

Sau 10 năm hoạt động, trải qua biết bao khó khăn, thách thức, chi nhánh NHCSXH tỉnh Lào Cai đã từng bước ổn định, vươn lên hoàn thành một khối lượng công việc thực sự to lớn, khẳng định vai trò vị thế của mình, trở thành công cụ hữu hiệu giúp cấp uỷ chính quyền địa phương trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Đến nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh có tổng doanh số cho vay gần 3.200 tỷ đồng, doanh số thu nợ gần 1.600 tỷ đồng; tổng dư nợ hơn 1.700 tỷ đồng, với trên 90 nghìn hộ đang vay vốn. Vốn tín dụng của NHCSXH đã đến với 100% số thôn bản trong tỉnh. NHCSXH trực tiếp giao dịch tại xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc tiếp cận vốn, chỉ có phương thức phục vụ như thế thì người nghèo ở vùng sâu, vùng xa mới tiếp cận được vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, việc NHCSXH uỷ thác một số công đoạn cho vay thông qua các tổ chức hội, đoàn thể đã phát huy mạnh mẽ việc xã hội hóa tín dụng chính sách, huy động được sức mạnh toàn xã hội tham gia. Dù các tổ chức hội, đoàn thể hoạt động chủ yếu là kiêm nhiệm, nhưng trong thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH, cùng với chính quyền địa phương, triển khai đầy đủ nhiệm vụ ủy thác, với một quyết tâm cao và đầy trách nhiệm, coi đó là một trong những chỉ tiêu nhiệm vụ hàng năm của các cấp hội, đoàn thể. Mô hình quản lý tín dụng của NHCSXH đạt hiệu quả thiết thực mang tính xã hội cao, phù hợp với thực tiễn nhất là đối với địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Từ nguồn vốn này trong 10 năm qua đã giúp cho gần 18 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và học nghề; gần 132 nghìn lao động tạo được việc làm mới; xây dựng được gần 27 nghìn công trình cung cấp nước sạch và công trình vệ sinh theo chuẩn quốc gia; xây dựng 6.600 ngôi nhà cho hộ nghèo. Đặc biệt, nguồn vốn đã giúp cho gần 98 nghìn hộ có sự cải thiện về cuộc sống, gần 51 nghìn lượt hộ thoát nghèo. Kết quả nói trên góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo hàng năm của tỉnh, đóng góp tích cực trong việc thực hiện thành công đề án xây dựng Nông thôn mới hiện nay.

Bài và ảnh Quỳnh Lưu

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác