Tân Lợi nỗ lực giảm nghèo

19/03/2019

Từ nguồn vốn vay của NHCSXH, xã Tân Lợi huyện Đồng Phú (Bình Phước) đã giải ngân cho các đối tượng chính sách hơn 7 tỷ đồng; vận động xây dựng 44 nhà tình thương, đại đoàn kết tặng hộ nghèo, với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng; cấp 51 con bò giống cho hộ nghèo, cận nghèo… Đến đầu năm 2019 xã còn 44 hộ nghèo (trong đó 33 hộ DTTS nghèo), giảm 75% hộ nghèo so với đầu năm 2016.

Theo Báo Bình Phước

Các tin bài khác