Tạm thời cấm tụ tập quá 10 người (VTV1 - 19h - 26/03/2020)