Sơn La đạt nhiều điểm nhấn trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

30/10/2020
(VBSP News) Sáng nay (30/10/2020), đồng chí Dương Quyết Thắng - Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, Tổng Giám đốc NHCSXH cùng Đoàn công tác đã dự Hội nghị về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Sơn La; đồng chí Lò Minh Hưng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Vi Đức Thọ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Sơn La cùng đại diện một số Bộ, ban ngành Trung ương và các Sở, ban, ngành tại địa phương.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Sơn La, trong giai đoạn 2015 - 2020, nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước bố trí cho thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh là 6.018 tỷ đồng; trong đó, ngân sách dành cho Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới là trên 3.052 tỷ đồng, dành cho giảm nghèo bền vững trên 2.966 tỷ đồng, còn lại là vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án và của các doanh nghiệp cũng như huy động từ cộng đồng dân cư.

Ngoài ra, để đảm bảo nguồn lực hỗ trợ thực hiện các Chương trình MTQG, thông qua các chương trình tín dụng chính sách, NHCSXH tỉnh Sơn La đã thực hiện đầu tư tín dụng trên địa bàn các xã trên toàn tỉnh với tổng các nguồn vốn của các chương trình tín dụng đến nay đạt 4.659 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay đạt 4.652 tỷ đồng với 131.412 hộ còn dư nợ.

Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu

Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu

Với sự triển khai kịp thời và đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đạt được những kết quả khả quan như: Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 31,91% (đầu năm 2016) xuống còn 21.62% (cuối năm 2019); Tổng số hộ nghèo DTTS đến cuối năm 2019 là 60.870 hộ nghèo DTTS, chiếm tỷ lệ 26,42% so với tổng số hộ DTTS toàn tỉnh. Bình quân tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm 2,41%/năm (từ 36,06% vào đầu năm 2016 xuống còn 26,42% vào cuối năm 2019); Tổng số xã được công nhận chuẩn nông thôn mới đạt 41/188 xã;…

Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội” tỉnh Sơn La đã ủy thác qua NHCSXH số tiền hơn 127 tỷ đồng. Từ năm 2014 đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ gần 253 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, trên 55 nghìn lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo, có cuộc sống ổn định.

Về kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG thời gian tới, tỉnh Sơn La phấn đấu đến hết năm 2020 toàn tỉnh có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnhtừ 34,44% vào đầu năm 2016 xuống còn 21,62% vào cuối năm 2019, bình quân giảm 3,2%/năm (riêng các huyện nghèo giảm từ 39,91% vào đầu năm 2016 xuống còn 29,07% vào cuối năm 2019, bình quân giảm 2,7%/năm) theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc NHCSXH đề nghị tỉnh Sơn La tiếp tục bám sát các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải ngân các nguồn vốn vay và hiệu quả sử dụng vốn; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn.  NHCSXH cam kết tiếp tục tăng cường các nguồn vốn chính sách giúp tỉnh thực hiện các chương trình mục tiêu, xóa đói, giảm nghèo bền vững, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Về các kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, đồng chí ghi nhận và sẽ báo cáo về Thường trực Ban Chỉ đạo TW để tổng hợp trả lời địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông phát biểu tại hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông phát biểu tại hội nghị

Thay mặt tỉnh Sơn La, đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Bí thư Tỉnh ủy kiến nghị với Chính phủ, NHCSXH tiếp tục quan tâm, tăng cường nguồn vốn chính sách giúp tỉnh phát triển nhanh, bền vững; nâng mức cho vay đối với chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn; tăng định mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững đặc biệt đối với các xã, bản đặc biệt khó khăn…

Nhân dịp này, NHCSXH đã tặng 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Sơn La.

NHCSXH trao 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Sơn La

NHCSXH trao 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Sơn La

Trước đó, đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW - Tổng Giám đốc cùng các thành viên Đoàn công tác NHCSXH đã có buổi làm việc với Lãnh đạo chủ chốt NHCSXH tỉnh Sơn La.

Tổng Giám đốc cùng các thành viên Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo chủ chốt NHCSXH tỉnh Sơn La

Tổng Giám đốc cùng các thành viên Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo chủ chốt NHCSXH tỉnh Sơn La

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc NHCSXH tỉnh Sơn La Hoàng Xuân Trường cho biết, đến nay tổng nguồn vốn tín dụng chính sách thực hiện đạt 4.659 tỷ đồng, tăng 305 tỷ đồng so với 31/12/2019; trong đó, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 128 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh tăng 7 tỷ đồng, ngân sách huyện, thành phố tăng 8 tỷ đồng.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến nay đạt 4.652 tỷ đồng, tăng 303 tỷ đồng (tăng 7%) so với cuối năm 2019, với 131 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ, bình quân dư nợ 35,5 triệu đồng/hộ. Nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm tỷ lệ 0,20% tổng dư nợ.

Những tác động của dòng vốn chính sách càng thêm rõ khi nhìn lại hành trình thực hiện Chiến lược 10 năm phát triển, với trên 400 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn được vay vốn ưu đãi phát triển SXKD; trong đó, đã cho vay được 153.595 lượt hộ nghèo, 27.595 lượt hộ cận nghèo, 8.685 lượt hộ mới thoát nghèo để đầu tư SXKD với mục đích không chỉ thoát nghèo bền vững mà còn vươn lên làm giàu; giúp trên 18 nghìn lượt hộ vay thuộc chương trình cho vay giải quyết việc làm; xây dựng 12.577 căn nhà cho hộ nghèo; trên 1.300 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn trang trải chi phí học tập. Để đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 38,13% (cuối năm 2011) xuống còn 21,62%.

“Nhờ có nguồn vốn đãi mà trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều mô hình làm ăn hiệu quả, thoát nghèo bền vững như mô hình chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả ở… Đặc biệt, nguồn vốn ưu đãi còn giúp đồng bào các dân tộc thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, góp phần ổn định chính trị, an ninh trật tự ở những khu vựa vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, Giám đốc Hoàng Xuân Trường cho biết thêm.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng cho biết, năm 2020 là năm cuối thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH theo Quyết định số 852/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, do đó, chi nhánh cần rà soát các nội dung công việc theo Chiến lược, kế hoạch thực hiện Chiến lược của NHCSXH để chuẩn bị cho công tác đánh giá, tổng kết và xây dựng Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030.

“Chi nhánh cần xác định rõ mục tiêu thực hiện Chiến lược, trong đó bám sát mục tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, mục tiêu giảm nghèo, xây dựng NTM và phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW và giải ngân vốn kịp thời cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách”, Tổng Giám đốc chỉ đạo.

Bên cạnh đó chi nhánh cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhận ủy thác nguồn vốn từ ngân sách địa phương để cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng sau 4 năm triển khai; tăng cường huy động các nguồn vốn trên địa bàn; thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn, duy trì lịch trực giao dịch tại các Điểm giao dịch xã, phường, thị trấn; tăng cường công tác kiểm tra giám sát và đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất, động viên cán bộ, viên chức, người lao động phấn đấu vượt khó, yêu ngành, yêu nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

PV

Các tin bài khác