Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc NHCSXH

15/10/2020
(VBSP News) Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hằng giữ chức Phó Tổng Giám đốc NHCSXH.

Tại Quyết định số 69/QĐ-HĐQT ngày 14/10/2020, Thống đốc NHNN Việt Nam Lê Minh Hưng kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hằng giữ chức Phó Tổng Giám đốc NHCSXH.
Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc, bà Nguyễn Thị Hằng giữ chức Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Bình.
Như vậy, Ban điều hành của NHCSXH hiện nay gồm: Ông Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc; ông Bùi Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc; ông Hoàng Minh Tế, Phó Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng Giám đốc; bà Trần Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc; bà Lê Thị Đức Hạnh, Phó Tổng Giám đốc; bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc.

 

PV

Các tin bài khác