Quyết liệt hơn nữa trong phòng, chống dịch Covid - 19 (VTV1 - 19h - 21/3/2020)