Quảng Ninh sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư

20/07/2019
(VBSP News) Chiều 19/7, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 40). Đồng chí Bùi Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH và đồng chí Bùi Văn Khắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị sơ kết

Quang cảnh Hội nghị sơ kết

Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40, Quảng Ninh đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã coi công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên. Từ việc nêu cao tinh thần, trách nhiệm và nhận thức trong việc triển khai tín dụng chính sách, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH tỉnh; tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho NHCSXH bổ sung nguồn vốn cho các chương trình tín dụng chính sách gắn với chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế, giáo dục đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Đến 30/6/2019, tổng nguồn vốn của chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ninh đạt gần 3.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH cho vay các đối tượng trên địa bàn đạt hơn 137 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 05 năm (2014 - 2019), NHCSXH tỉnh Quảng Ninh đã cho 154.407 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Tổng dư nợ của chi nhánh đến 30/6/2019 đạt trên 2.867 tỷ đồng, dư nợ tăng 1.220 tỷ đồng so với thời điểm năm 2014.

Sau 05 năm, cùng với nhiều nguồn lực khác, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp cho 16.705 hộ gia đình thoát nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 25.000 lao động có việc làm và thu nhập ổn định; 2.484 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải chi phí học tập; xây dựng, sửa chữa nâng cấp trên 52.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, xây dựng mới 1.196 căn nhà cho hộ nghèo, 88 hộ gia đình người lao động có thu nhập thấp được vay vốn nhà ở xã hội để xây dựng mới và sửa chữa các ngôi nhà để ở khang trang, đảm bảo an toàn.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị tham dự đã phát biểu ý kiến, làm rõ kết quả đạt được sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 ở các địa phương, đơn vị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Trên cơ sở kết quả đạt được trong 5 năm qua và những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình triển khai, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần  tiếp tục xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ để phân công cụ thể đối với từng phòng, ban, cá nhân để triển khai hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn tới; đồng thời tích cực chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên để đảm bảo hiệu quả.

Để đảm bảo hiệu quả nguồn vốn vay cũng như nâng cao được đời sống, kinh tế của người dân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải đặc biệt quan tâm đến quy trình cho vay từ xác định đối tượng, cho vay, hỗ trợ, thu hồi sau khi vay để đảm bảo chặt chẽ. Ngoài ra, cũng định hướng người dân trong việc lựa chọn mô hình, ngành nghề kinh doanh phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương; hướng dẫn khoa học kỹ thuật; hỗ trợ khâu chế biến tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo hiệu quả đồng vốn vay.

Đồng chí yêu cầu các Sở, ngành có trách nhiệm tham mưu cho tỉnh trong việc huy động nguồn lực; hoàn thiện cơ chế chính sách; bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho NHCSXH trên địa bàn.

Cùng với đó, đề nghị NHCSXH cần nâng cao năng lực hoạt động từ việc đào tạo nguồn nhân lực; điều kiện phương tiện làm việc; cải tiến quy trình thủ tục đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ nhưng phải dễ thực hiện, dễ kiểm tra giám sát. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đảm bảo chủ trương tín dụng chính sách xã hội đến được với người dân, nhất là những người cần, người có nhu cầu.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40 vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40 vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 14 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

PV

Các tin bài khác