Nghiệm thu đề tài “Xây dựng chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045”

17/07/2019
(VBSP News) Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học NHCSXH vừa tổ chức nghiệm thu đề tài “Xây dựng chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045” do Thạc sỹ Bùi Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH làm Chủ nhiệm.
Quang cảnh buổi nghiệm thu đề tài

Quang cảnh buổi nghiệm thu đề tài

Tham dự buổi nghiệm thu có Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lý - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu NHCSXH; Lãnh đạo NHCSXH cùng các Ủy viên Hội đồng nghiệm thu và đại diện Viện chiến lược Ngân hàng, đại diện các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo và Trung tâm CNTT.
Tại buổi nghiệm thu, nhóm nghiên cứu đã khái quát vai trò, ý nghĩa, những vấn đề cơ bản trong xây dựng chiến lược phát triển của NHCSXH, đồng thời đánh giá tình hình thực hiện, dự báo những cơ hội và thách thức về sự phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030. Mục tiêu chung là phát triển NHCSXH theo hướng bền vững, trở thành công cụ chính, trụ cột trong thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách của Nhà nước về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, và là tổ chức tiên phong trong việc thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện tại Việt Nam.
Về những nội dung nghiên cứu trong đề tài, các ý kiến phản biện đều nhận xét và đánh giá rất cao tính cấp thiết, ý nghĩa thực tiễn của đề tài cũng như quá trình thực hiện công phu và nghiêm túc của nhóm tác giả. Trên phương diện thực tiễn, đề tài đã đánh giá những mặt được, những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai tín dụng chính sách trong giai đoạn 2011 - 2020, bên cạnh đó phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và điểm yếu trong thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2011 - 2020, làm cơ sở, nền tảng đề xuất xây dựng Chiến lược phát triển của NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045.
Bên cạnh những thành công chủ yếu nêu trên, đề tài cần nghiên cứu, bổ sung làm rõ thêm một số nội dung để được hoàn thiện hơn như: phương pháp điều tra, khảo sát và đưa ra giải pháp trọng tâm cụ thể thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển…
Ghi nhận và biểu dương những nội dung trong hai đề tài đã được nhóm nghiên cứu trình bày, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài cho biết: Đây là đề tài có ý nghĩa thực tiễn và phù hợp trong chiến lược phát triển ổn định, lâu dài của NHCSXH. Vì vậy, đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu những ý kiến phản biện, bổ sung, hoàn thiện những tồn tại, hạn chế của đề tài một cách đầy đủ và hoàn chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030.
Với những nghiên cứu rất có ý nghĩa và phù hợp với tình hình phát triển NHCSXH, đề tài “Xây dựng chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045” đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Giỏi.

Các đại biểu chúc mừng nhóm nghiên cứu đề tài

Các đại biểu chúc mừng nhóm nghiên cứu đề tài

PV

Các tin bài khác