Cần nâng cao hơn nữa chất lượng vốn tín dụng chính sách ủy thác qua Hội Phụ nữ

18/07/2019
(VBSP News) Đó là nội dung chính đã được NHCSXH và Hội LHPN Việt Nam thống nhất tại Hội nghị sơ kết hoạt động uỷ thác vốn vay tín dụng chính sách 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, diễn ra vào chiều 19/7/2019 tại Hà Nội. Đồng chí Bùi Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH và Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo đồng chủ trì Hội nghị.
2

Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình liên tịch giữa Hội LHPN Việt Nam và NHCSXH 6 tháng đầu năm 2019 cho biết, Hội LHPN Việt Nam tiếp tục chỉ đạo cấp Hội các tỉnh phối hợp chặt chẽ với NHCSXH cùng cấp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn, nợ quá hạn được duy trì đảm bảo an toàn; công tác thông tin tuyên truyền, trong đó tập trung tuyên truyền về các điển hình tiên tiến về sử dụng hiệu quả vốn vay ưu đãi được chú trọng; tổ chức thành công các lớp tập huấn về công tác quản lý, kiểm tra cho cán bộ hội và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Đến 30/6/2019, tổng dư nợ vốn ưu đãi ủy thác qua Hội LHPN của NHCSXH đạt 77.103  tỷ đồng, trong đó cho vay hộ nghèo có dư nợ đạt 12.608 tỷ đồng, hộ cận nghèo là 12.012 tỷ đồng, NS&VSMTNT 13.644 tỷ đồng và cho vay hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn là 8.406 tỷ đồng… Hội LHPN Việt Nam hiện cũng đang quản lý 67.348 Tổ tiết kiệm và vay vốn với 2,5 triệu khách hàng. 99,93% số Tổ tiết kiệm và vay vốn có tổ viên tham gia gửi tiền với số dư 4.112 tỷ đồng (tăng 183,5 tỷ đồng so với năm 2018).

Nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2019 của Hội LHPN là tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH tìm các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, Điểm giao dịch tại xã, phường; tích cực tuyên truyền và thông tin công khai các chủ trương chính sách liên quan đến tín dụng chính sách và tạo điều kiện cho các đối tượng thụ hưởng, trong đó có hội viên Hội LHPN tiếp cận vốn và sử dụng vốn vay có hiệu quả; hưởng ứng tham gia Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40 do NHCSXH phát động, đảm bảo mục đích, yêu cầu, thời gian và thể lệ của cuộc thi… hướng tới hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Bùi Quang Vinh cho biết những kết quả mà Hội LHPN đạt được thời gian qua đã góp phần vào kết quả chung trong việc NHCSXH phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Phó Tổng Giám đốc Bùi Quang Vinh đề nghị trong thời gian 6 tháng cuối năm 2019 Hội LHPN tiếp tục tham mưu cho các cấp, các ngành thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW và phối hợp tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Hệ thống Hội Phụ nữ các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH các cấp tập trung giải ngân vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm đảm bảo kế hoạch tăng trưởng trong năm; tăng cường kiểm tra, giám sát vốn vay; tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng tín dụng tại một số tỉnh vùng Tây Nam Bộ.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo khẳng định thời gian tới Hội Phụ nữ sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền; tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao nhận thức đầy đủ về tín dụng chính sách ở cơ sở; có các giải pháp nhằm giảm nợ xấu tại các tỉnh Tây Nam Bộ; chủ động phối hợp tập huấn, nâng cao năng lực, nghiệp vụ ủy thác cho cán bộ hội, Tổ trưởng; nhân rộng các mô hình phụ nữ khởi nghiệp …

PV

Các tin bài khác