Những điều cần biết dành cho F1

19/11/2021
(VBSP News) F1 là người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 (F0), được cách ly trong vòng 14 ngày tính từ ngày đầu tiên phát hiện F0.

1

2

PV

Các tin bài khác