Lưu ý F0 theo dõi sức khoẻ tại nhà (VTV1 - 16h00 - 31.8.2021)