Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (VTV1 - 6h00 - 13.10.2021)