Những thói quen cần thay đổi để phòng, chống dịch COVID-19 (VTV1 - 11h54 - 28.8.2021)