NHCSXH TP Hồ Chí Minh triển khai gói hỗ trợ trả lương ngừng việc cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (HTV9 - 20h - 28/4/2020)