NHCSXH tỉnh Yên Bái tháo gỡ khó khăn cho những khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (YTV - 27/4/2020)