NHCSXH tỉnh Quảng Nam ủng hộ người dân dịch Covid-19 (QRT - 7/8/2020)