NHCSXH tỉnh Hà Nam hướng dẫn khách hàng phòng chống dịch Covid-19

30/03/2020
(VBSP News) Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm duy trì hoạt động phục vụ khách hàng, NHCSXH tỉnh Hà Nam đã tổ chức phát khẩu trang miễn phí, hướng dẫn khách hàng rửa tay sát khuẩn trước khi giao dịch.
Cán bộ NHCSXH tỉnh Hà Nam phát khẩu trang và hướng dẫn khách hàng phòng chống dịch Covid-19

Cán bộ NHCSXH tỉnh Hà Nam phát khẩu trang và hướng dẫn khách hàng phòng chống dịch Covid-19

Để phòng dịch Covid-19 hiệu quả, tất cả khách hàng đến giao dịch tại Điểm giao dịch xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân được cán bộ, nhân viên của NHCSXH tỉnh Hà Nam hướng dẫn rửa tay sát khuẩn và được phát khẩu trang miễn phí trước khi vào giao dịch.

Đây là hoạt động được NHCSXH Trung ương chỉ đạo các chi nhánh trực thuộc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho khách hàng và nhân viên ngân hàng.
Được biết, trong ngày giao dịch tại Điểm giao dịch xã Hợp Lý, hàng trăm lượt khách hàng đã đến làm thủ tục với ngân hàng.
Thời gian tới, NHCSXH tỉnh Hà Nam tiếp tục chỉ đạo Phòng giao dịch các huyện, thị xã và thành phố hướng dẫn khách hàng phòng chống dịch Covid-19 và duy trì các điểm giao dịch từ ngày 7 - 26 hàng tháng ở các xã, phường và thị trấn, bảo đảm phục vụ kịp thời nguồn vốn cho khách hàng và duy trì công tác thu nợ.

Hà Nam

Các tin bài khác