NHCSXH huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) Chung tay phòng, chống dịch Covid -19 (LSTV - 18/4/2020)