NHCSXH huyện Bến Lức (Long An) giúp người nghèo vay vốn vượt qua hạn mặn (LA34 - 27/4/2020)