Ngân hàng Nhà nước họp báo thường kỳ tháng 5

29/05/2014
(VBSP News) 5 tháng đầu năm 2014, tăng trưởng tín dụng đã đạt 1,31%. Bên cạnh đó, cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tập trung các ngành, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.
(ảnh 1) Ngân hàng Nhà nước họp báo thường kỳ tháng 5

Bà Nguyễn Thị Hồng - Vụ trưởng Vụ chính sách tiền tệ - NHNN

NHNN vừa tổ chức họp báo thường kỳ tháng 5. Bà Nguyễn Thị Hồng - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết, tính đến ngày 23/5/2014, tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống đã đạt 1,31% so với cuối 2013, gấp đôi con số 0,62% tại thời điểm 22/4/2014. Tổng phương tiện thanh toán tăng 5,28%, huy động vốn tăng 4,2% so với cuối năm 2013. Thanh khoản của các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục đảm bảo, dự phòng chi trả rất tốt, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thanh toán cho doanh nghiệp và người dân.

Diễn biến trên tiếp tục cho xu hướng cải thiện của tăng trưởng tín dụng 5 tháng đầu năm nay, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn là trạng thái tăng trưởng âm. Ngoài dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế, một yếu tố hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng hiện nay là mặt bằng lãi suất đã giảm thấp. Ngoài các khoản vay mới, trong tháng 5, các TCTD tiếp tục thực hiện giảm lãi suất cho các khoản vay cũ.

Tính đến ngày 15/5/2014, dư nợ cho vay VND có lãi suất trên 15%/năm chỉ còn chiếm 15% tổng dư nợ cho vay VND, giảm mạnh so với tỷ trọng 65,8% tại thời điểm 15/7/2012; dư nợ cho vay VND có lãi suất trên 13%/năm chiếm tương ứng 15%, giảm so với tỷ trọng 31% vào tháng 6/2013.

Cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của các TCTD, không bao gồm dư nợ cho vay của NHCSXH ước đạt 685.426 tỷ đồng, tăng 2% so với 31/12/2013. Nợ xấu cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đến nay chiếm tỷ trọng 2,83% so với tổng dư nợ cho vay lĩnh vực này, thấp hơn tỷ lệ nợ xấu của dư nợ toàn nền kinh tế (3,63%).

Với các chương trình tín dụng chính sách, đến cuối tháng 4/2014, tổng dư nợ chương trình tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại NHCSXH đạt 125.165 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cuối năm 2013, với hơn 7 triệu khách hàng còn dư nợ. Trong đó, cho vay hộ nghèo đạt dư nợ 40.918 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 33%), cho vay học sinh, sinh viên đạt 33.367 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 27%). Riêng chương trình cho vay hộ cận nghèo theo Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện hơn 1 năm qua, dư nợ đã đạt 11.576 tỷ đồng, chiếm 9,2% tổng dư nợ của NHCSXH.

NHCSXH cho vay hộ cận nghèo

NHCSXH cho vay hộ cận nghèo

Về tín dụng liên kết, công nghệ cao, thủy sản, NHNN cũng đã chủ  động phối hợp với Bộ NN&PTNT, Bộ KH&CN nghiên cứu, xây dựng chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, thực hiện các đợt khảo sát tại 8 tỉnh để lựa chọn các doanh nghiệp tham gia chương trình.

Đồng thời, NHNN cũng đang phối hợp soạn thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, trong đó có chính sách tín dụng đối với ngư dân vươn khơi bám biển.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác