Hội viên CCB huyện Hòa An thi đua SXKD giỏi

09/02/2022

Thực hiện phong trào thi đua “CCB sản xuất, kinh doanh giỏi”, các cấp Hội trên địa bàn huyện Hòa An (Cao Bằng) làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi… Để hội viên có vốn phát triển kinh tế, các cấp hội đã nhận ủy thác của Phòng giao dịch NHCSXH huyện giúp 140 hội viên vay vốn đầu tư chăn nuôi trâu, bò; tích cực quản lý tốt nguồn vốn vay, thu lãi định kỳ, nợ xấu và nợ quá hạn dưới 0,02%.

Theo Báo Cao Bằng

Các tin bài khác