Nguyên Bình giảm nghèo bền vững

09/02/2022

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) thực hiện các giải pháp huy động nguồn vốn, phối hợp với các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn. Năm 2021, có 683 lượt hộ nghèo được vay vốn 37,939 tỷ đồng; trong đó, 230 lượt hộ cận nghèo vay 15,368 tỷ đồng, 26 lượt hộ mới thoát nghèo vay 1,71 tỷ đồng…

Theo Báo Cao Bằng

Các tin bài khác