Nghị lực thoát nghèo của tuổi trẻ vùng biên Quan Sơn

09/02/2022

Nhận thấy lợi thế đất rừng rộng lớn, anh Hà Văn Thương ở xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) vay vốn NHCSXH để mua 500 con gà giống thực hiện mô hình trại chăn nuôi gà thả đồi dưới tán rừng luồng. Đến nay, trang trại của anh đang nuôi 5.000 con gà an toàn, 10 con lợn nái, 10 con dê và bò sinh sản dưới tán 5ha rừng luồng, sản phẩm được bán cho khách hàng trong tỉnh Thanh Hóa. Thu nhập bình quân của gia đình anh đạt 250 triệu đồng/năm.

Theo Báo Thanh Hóa

Các tin bài khác