Điểm tựa cho phụ nữ nông thôn

07/01/2022

(VBSP News) Những năm qua, Hội LHPN xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã tích cực hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh, tiếp cận các nguồn vốn, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả. Hội đã tập trung khai thác các nguồn vốn từ NHCSXH để giúp 357 hội viên phụ nữ vay, với tổng dư nợ gần 12 tỷ đồng. Hội còn duy trì mô hình tổ góp vốn tại 7 chi hội, với gần 700 triệu đồng, để hằng tháng, các chị em mượn vốn phát triển SXKD.

Theo Báo Quảng Ngãi

Các tin bài khác