Nuôi trâu, bò giúp người dân thoát nghèo

09/02/2022

Năm 2014, khi triển khai dự án chăn nuôi trâu, bò nhốt chuồng ở thôn Chẩu Quan, xã Bình An, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang), người dân gặp khó khăn về vốn, kỹ thuật. Để hỗ trợ người dân, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tạo điều kiện cho người dân vay vốn, với số tiền vay từ 50 - 100 triệu đồng/hộ để thực hiện mô hình. Được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, được hỗ trợ về kỹ thuật chăm sóc, nhiều hộ chăn nuôi đã vươn lên thoát nghèo.

Theo Báo Tuyên Quang

Các tin bài khác