Hội sở chính NHCSXH tổ chức Đại hội Công nhân viên chức và triển khai nhiệm vụ năm 2013

23/01/2013
(VBSP) Chiều qua (22/1/2013), Hội sở chính NHCSXH đã tổ chức Đại hội công nhân viên chức và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH.

 _MG_9605

Tham dự Đại hội còn có các đồng chí Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thường trực Đảng ủy NHCSXH Trung ương, Q. Chủ tịch Công đoàn NHCSXH khóa II, Chủ tịch Công đoàn khóa III, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Lãnh đạo các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính, Lãnh đạo, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT cùng 178 đại biểu là cán bộ viên chức, người lao động tại Hội sở chính.

Đại hội diễn ra trong không khí toàn thể cán bộ viên chức và người lao động trong toàn hệ thống lập thành tích thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012; Chào mừng thành công Đại hội Công đoàn NHCSXH lần thứ III; Tiến tới tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập NHCSXH và quyết tâm thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 của Hội sở chính NHCSXH nêu rõ: năm 2012, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và của ngành ngân hàng, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành, hoạt động của toàn hệ thống NHCSXH nói chung và Hội sở chính nói riêng đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Hội sở chính đã thể hiện được vai trò là đơn vị điều hành tác nghiệp hoạt động trong việc phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác ở Trung ương; chỉ đạo điều hành các đơn vị trong hệ thống triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2012. Tính đến ngày 31/12/2012, tổng nguồn vốn của toàn hệ thống đạt 119.005 tỷ đồng, tăng 13.515 tỷ đồng so với năm 2011, trong đó nguồn vốn tăng thêm chủ yếu do Hội sở chính tổ chức huy động từ các nguồn như: Phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh tăng 9.230 tỷ đồng, huy động tiền gửi 2% của các tổ chức tài chính tín dụng Nhà nước tăng 5.362 tỷ đồng và nhận vốn các chương trình tín dụng từ ngân sách Nhà nước tăng 2.344 tỷ đồng.

Về tổng dư nợ, đến hết năm 2012 đạt 113.921 tỷ đồng, tăng 10.190 tỷ đồng so với năm 2011, trong đó dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đạt 102.184 tỷ đồng, tăng 9.004 tỷ đồng, hoàn thành 97% kế hoạch, còn lại là dư nợ các chương trình tín dụng nhận vốn ngân sách Trung ương, vốn địa phương và các chủ đầu tư khác là 11.735 tỷ đồng.  

_MG_9595

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013 của Hội sở chính NHCSXH đã được đồng chí Lê Ngọc Bảo - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy kiêm Chánh Văn phòng trình bày trước Đại hội

Bên cạnh đó, Hội sở chính còn thực hiện tốt quy chế, chế độ làm việc, phân công tổ chức theo dõi việc chấp hành nội quy lao động, thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội quy lao động, nội quy ra vào trụ sở, nội quy phòng cháy chữa cháy, quy chế sử dụng điện thoạiđối với cán bộ Hội sở chính.

Làm tốt công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động tín dụng và xử lý các khoản nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan; Tập trung nguồn lực chỉ đạo thực hiện củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ và một số chi nhánh có chất lượng tín dụng thấp; thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ nhằm củng cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức trong toàn hệ thống; Triển khai công tác kiểm tra, phúc tra toàn diện tại 35 chi nhánh, phối hợp với Kiểm toán Nhà nước tổ chức kiểm toán tại Hội sở chính, Sở giao dịch và 26 chi nhánh tỉnh, thành phố; Tiếp tục thực hiện giao khoán tài chính cho các đơn vị, chú trong công tác xây dựng cơ bản để hoàn thiện trụ sở làm việc trong toàn hệ thống; tích cực tham gia các hoạt động, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với các tổ chức tài chính vi mô trên thế giới; Quan tâm và tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu và có trách nhiệm trong việc sử dụng vốn vay ưu đãi; Tập trung xây dựng Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020; Làm tốt công tác hành chính quản trị, thực hiện công tác hậu cần, phục vụ đắc lực cho hoạt động của Ban lãnh đạo cũng như các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính… Có thể nói, năm 2012, mặc dù NHCSXH phải đối diện với nhiều khó khăn, thử thách nhưng toàn thể cán bộ viên chức và người lao động tại Hội sở chính đã tích cực thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cánh chim đầu đàn trong toàn hệ thống. 

Các đại biểu tham dự Đại hội cũng đã thảo luận và thống nhất thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu năm 2013 của Hội sở chính như sau:

Tiếp tục tổ chức thực hiện và chỉ đạo toàn hệ thống hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2013. Cụ thể: 

Về dư nợ tín dụng thực hiện theo kế hoạch tăng trưởng dự kiến 8.300 tỷ đồng so với năm 2012, trong đó dư nợ tín dụng theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao tăng 7.155 tỷ đồng. 

Về nguồn vốn tối thiểu tăng thêm so với năm 2012 khoảng 11.300 tỷ đồng. Dự kiến đến 31/12/2013 tổng nguồn vốn dự kiến đạt 130.305 tỷ đồng. Tập trung nguồn nhân lực đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành chất lượng dự án hiện đại hóa tin học trong hệ thống NHCSXH. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Hội sở chính đối với các địa phương. Quan tâm chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng nợ quá hạn, nợ đọng lãi tại chi nhánh các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ. Tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ; sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực chuyên môn; có kế hoạch bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; tăng cường công tác đào tạo cho đội ngũ cán bộ tại Hội sở chính. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, công tác thi đua khen thưởng lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 10 năm thành lập NHCSXH, khen thưởng kịp thời các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, phát huy vai trò của cán bộ, viên chức và người lao động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, của đoàn thể quần chúng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật và của ngành. Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động NHCSXH theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

_MG_9686

Đồng chí Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo

 Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc đã nêu bật những kết quả đạt được trong năm vừa qua của toàn hệ thống nói chung và Hội sở chính NHCSXH nói riêng, đặc biệt là xây dựng thành công Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều này khẳng định được vị trí, vài trò của NHCSXH trong sự nghiệp xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội, từ đây chúng ta đã có bước tiến vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới.

_MG_9675

 Năm 2012 là một năm khó khăn đối với nền kinh tế, điều này ảnh hưởng tới hoạt động của NHCSXH, vượt qua những khó khăn đó, toàn hệ thống NHCSXH và đặc biệt là Hội sở chính đã có những nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Đồng chí cũng nhấn mạnh, Hội sở chính là nơi tập trung các cán bộ chủ chốt, đại diện cho hơn 9.000 cán bộ trong toàn hệ thống, vì vậy trong các mặt hoạt động phải đi đầu, làm, làm gương cho toàn hệ thống noi theo. 

Đại hội lần này cũng là cơ hội để chúng ta kiểm điểm, đánh giá lại hoạt động của mình và nêu lên phương hướng, nhiệm vụ năm 2013, cần chỉ ra những khó khăn, tồn tại, hạn chế và những giải pháp để thực hiện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013 của NHCSXH. Đồng thời, cần phải làm tốt hơn công tác tư tưởng cho mỗi cán bộ, giáo dục chính trị, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong mọi lúc, mọi nơi và bất cứ lúc nào. 

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự cũng đã thông qua Báo cáo hoạt động Công đoàn cơ sở Hội sở chính năm 2012; Báo cáo thực hiện thỏa ước lao động tập thể; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2010 - 2012; Công tác thi đua khen thưởng năm 2012, phát động phong trào thi đua năm 2013 và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới. 

_MG_9721

Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới

_MG_9753

Đồng chí Dương Quyết Thắng chúc mừng Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới

 Nhân dịp này, Đại hội cũng đã công bố các Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tại Hội sở chính có thành tích xuất sắc trong thời gian qua. 

_MG_9732

Thừa ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Tổng Giám đốc chúc mừng các cá nhân đạt danh hiệu
Chiến sỹ thi đua ngành ngân hàng năm 2010

_MG_9739

Chúc mừng các tập thể và cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành ngân hàng năm 2011

_MG_9749

Tổng Giám đốc chúc mừng tập thể và các cá nhân nhận Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
về thành tích xuất sắc năm 2011

* Chiều cùng ngày, Ban Tổng Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Hội sở chính cũng đã tổ chức buổi gặp mặt với các cán bộ hưu trí nguyên là thành viên HĐQT, Ban chuyên gia tư vấn, Ban Tổng giám đốc, các Ban chuyên môn nghiệp vụ qua các thời kỳ để báo cáo những kết quả đạt được năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013. 

_MG_9812

_MG_9788

 

Nhóm PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác