Hiệu quả nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm

10/08/2021
(VBSP News) Cùng với các chương trình cho vay hộ nghèo, cho vay HSSV, nước sạch và vệ sinh môi trường…, hàng trăm tỷ đồng vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận.
ninh-thuan

Cán bộ NHCSXH kiểm tra thực tế hộ vay tại làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Chăm ở huyện Ninh Phước
                                                                                                  Ảnh chụp trước ngày 27.4.2021

Để góp phần giữ ổn định đời sống và phát triển SXKD của người dân, tỉnh Ninh Thuận đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động giải quyết vấn đề lao động và việc làm. Một trong những biện pháp thiết thực đó là tạo điều kiện về vốn, hỗ trợ kỹ thuật và khuyến khích người nông dân đầu tư phát triển SXKD. Là đơn vị giải ngân cho vay nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ trên địa bàn, chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Thuận luôn quan tâm triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng. Hoạt động của NHCSXH luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn đã vào cuộc chỉ đạo quyết liệt, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của tín dụng chính sách xã hội.

Riêng đối với chương trình cho vay giải quyết việc làm, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền những ưu đãi của nguồn vốn vay đến người dân, ngân hàng tiến hành thẩm định, giải ngân cho vay thuận lợi, nhanh chóng các dự án vay vốn. Từ chủ trương “đa dạng hóa nguồn lực để thực hiện tín dụng chính sách xã hội”, cùng với nguồn vốn của Trung ương, NHCSXH tập trung huy động vốn của tổ chức, cá nhân; đồng thời, UBND các cấp đã trình HĐND cùng cấp bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để ủy thác bổ sung nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, đảm bảo đủ nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tính đến 30.6.2021, nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm của NHCSXH tỉnh Ninh Thuận đạt 139.829 triệu đồng; trong đó, từ nguồn Qũy quốc gia giải quyết việc làm là 68.442 triệu đồng, nguồn do NHCSXH huy động là 62.957 triệu đồng, nguồn vốn địa phương là 8.430 triệu đồng. Doanh số cho vay trong 5 năm qua thực hiện giải ngân là 210.739 triệu đồng góp phần tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 7.255 lao động (trong đó, 3.440 lao động nữ, 474 lao động là người DTTS).Đối với cho vay người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, doanh số cho vay giai đoạn 2016 đến nay là 3.023 triệu đồng với 56 nguời lao động vay, trong đó có 17 lao động nữ.

Bên cạnh việc tập trung thực hiện tăng trưởng tín dụng, NHCSXH đã tích cực triển khai các biện pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Hằng năm, NHCSXH đã tham mưu giao chỉ tiêu nâng cao chất lượng tín dụng cho cấp huyện, xã; đồng thời, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác giao chỉ tiêu giảm nợ quá hạn cho Hội cấp huyện, xã và Tổ tiết kiệm và vay vốn cũng như trưởng thôn, khu phố để triển khai thực hiện. Nhờ vậy, việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội đã tạo được sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị tỉnh, các ngành, các cấp đều chung tay thực hiện, thể hiện sự phù hợp giữa chủ trương tín dụng chính sách của Chính phủ với thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương và nhu cầu của người dân; được nhân dân đồng tình ủng hộ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Mặc dù có những thời điểm khó khăn, nhưng nhìn chung, nguồn vốn tín dụng chính sách đáp ứng tương đối đầy đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.

Hiện nay, chương trìnhcho vay giải quyết việc làm thực hiện theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày ngày 23.9.2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. Nghị định 74 có hiệu lực thi hành từ ngày 8.11.2019 với nhiều ưu đãi thuận lợi cho người lao động như: Đối với cơ sở SXKD, mức vay tối đa là 2 tỉ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng. Mức vay cụ thể do NHCSXH xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ SXKD, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn. Thời hạn vay vốn tối đa 120 tháng. Lãi suất vay vốn bằng lãi suất vay vốn đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật về tín dụng đối với hộ cận nghèo.

Bài và ảnh Trần Huyền

Các tin bài khác