Hà Nội tiếp tục triển khai gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng theo Nghị quyết 42 của Chính phủ (HaNoiTV - 18h30 - 17/5/2020)