Hà Nội giao 650 tỷ đồng vốn giúp dân nghèo vượt khó (VTV1 - 6h - 7/4/2020)