Gia Lai đẩy mạnh cho vay vốn hỗ trợ xây dựng nhà ở vùng đồng bào DTTS

11/11/2022
(VBSP News) Từ đầu tháng 10 đến nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các Phòng giao dịch tập trung giải ngân nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022 theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ.
images3203587_1

NHCSXH huyện Đak Pơ giải ngân 630 triệu đồng cho 16 hộ vay vốn làm nhà ở

Thực hiện Kế hoạch số 1602/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, chi nhánh NHCSXH tỉnh phối hợp với Ban dân tộc tỉnh và Phòng dân tộc các huyện triển khai rà soát đối tượng thụ hưởng theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP để tham mưu cho UBND cấp huyện phê duyệt danh sách làm cơ sở cho vay. Theo đó, từ đầu tháng 10/2022 đến nay, NHCSXH các huyện: Kbang, Kông Chro, Krông Pa, Chư Păh, Đak Pơ và Đức Cơ đã bắt đầu giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở (thuộc dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt) ngay sau khi UBND các huyện ra quyết định phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng.
Theo quyết định của UBND huyện Đak Pơ, toàn huyện có 26 hộ được vay hỗ trợ làm nhà ở, 42 hộ được hỗ trợ đất sản xuất ở các xã: An Thành, Yang Bắc, Ya Hội và thị trấn Đak Pơ. Giám đốc NHCSXH huyện Nguyễn Thị Thanh Thảo cho biết: “Đơn vị đã phối hợp với Phòng dân tộc và UBND các xã, thị trấn nằm trong vùng dự án để kịp thời giải ngân cho vay hỗ trợ làm nhà ở, giúp người dân tiếp cận và thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước”. Từ cuối tháng 10 đến nay, đơn vị đã giải ngân nguồn vốn vay hỗ trợ nhà ở với số tiền 630 triệu đồng cho 16 hộ vay vốn. Hơn 400 triệu đồng còn lại, đơn vị sẽ giải ngân hết trong tháng 11 cho các hộ vay theo danh sách. Đối với nguồn vốn hỗ trợ đất ở hơn 4 tỷ đồng, do địa phương không còn quỹ đất sản xuất nên đơn vị chưa triển khai cho vay được.
Theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ, đối tượng vay vốn hỗ trợ nhà ở bao gồm: hộ nghèo DTTS; hộ nghèo dân tộc Kinh cư trú hợp pháp ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi. Mức cho vay do NHCSXH và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không vượt quá 40 triệu đồng/hộ. Thời hạn cho vay do NHCSXH và khách hàng vay vốn thỏa thuận, nhưng tối đa là 15 năm. Trong 5 năm đầu, khách hàng chưa phải trả nợ gốc. Lãi suất cho vay bằng 3%/năm; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.
Là một trong những hộ đầu tiên của huyện Đak Pơ được hỗ trợ vay vốn làm nhà ở, anh Đinh Ngọc ở làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ phấn khởi cho biết: “Gia đình tôi thuộc diện khó khăn. Căn nhà đang ở được cất tạm bợ khi tôi lập gia đình, giờ đã xuống cấp. Mới đây, tôi được NHCSXH huyện tạo điều kiện vay vốn làm nhà ở”. Theo dự tính của anh Ngọc, bên cạnh số tiền vay 40 triệu đồng từ ngân hàng, anh sẽ gom góp thêm để xây căn nhà khoảng 40 - 45m².  

images3203588_images3059835_6

Nguồn vốn tín dụng chính sách giúp các hộ DTTS có điều kiện sửa chữa, xây mới nhà ở

Còn tại Kbang, Giám đốc NHCSXH huyện Đinh Thị Thu Hiền cho biết: “Theo danh sách phê duyệt của UBND huyện, năm 2022 có 30 hộ được hỗ trợ làm nhà ở, thuộc địa bàn xã Đông, Nghĩa An, Kông Pla, Kông Lơng Khơng, Tơ Tung, Lơ Ku, Sơn Lang, Đak Smar, Đak Rong, Kon Pne và thị trấn Kbang. Căn cứ vào danh sách đối tượng thụ hưởng được phê duyệt trong tháng 10, đơn vị đã giải ngân cho vay được 7 hộ với số tiền 280 triệu đồng. Trong tháng 11 này, NHCSXH huyện sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, Phòng dân tộc huyện hướng dẫn bà con lập hồ sơ thủ tục để được hỗ trợ vốn vay làm nhà ở, góp phần đưa chính sách sớm đi vào cuộc sống”.
Theo số liệu của chi nhánh NHCSXH tỉnh, đến nay, toàn tỉnh đã giải ngân cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ hơn 6 tỷ đồng/116 hộ vay. Dự kiến đến ngày 31/12/2022, doanh số cho vay đạt 60 tỷ đồng, trong đó, riêng nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở là 24 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này trong thời gian sớm nhất, chi nhánh tập trung giải ngân để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao năm 2022. Trong đó, chủ động phối hợp với Phòng dân tộc huyện kịp thời tham mưu cho UBND huyện phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng để NHCSXH có cơ sở cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Sơn Ca

Các tin bài khác