Đồng hành cùng người nghèo ở Hà Tĩnh vượt khó

(VBSP News) Từ nguồn vốn vay của NHCSXH, nhiều người nghèo và các đối tượng chính sách tại tỉnh Hà Tĩnh đã mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo của địa phương.

15 năm qua, NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai 16 chương trình tín dụng chính sách, với tổng số tiền cho vay đạt 10.267tỷ đồng và 421.938 lượt khách hàng được vay vốn. Doanh số thu hồi nợ đạt 6.438 tỷ đồng.Hiện nay, tổng dư nợ của đơn vị đạt trên 4.039 tỷ đồngvới 155.173 hộ vay; nợ quá hạn chỉ chiếm 0,054% tổng dư nợ các chương trình tín dụng. Có 152/262 xã không có nợ quá hạn, những con số này nói lên thành công và hiệu quả của tín dụng chính sách tại Hà Tĩnh.

Nguồn vốn ưu đãi đã góp phần giúp cho gần 122 ngàn hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo, giải quyết việc làm cho gần 135 ngàn lao động, giúp gần 125 ngàn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập hơn 87 ngàn hộ được xây dựng công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và hơn 10 ngàn căn nhà cho hộ nghèo… và đã xuất hiện những tâm gương thoát nghèo từ đồng vốn ưu đãi.

Những hình ảnh được phóng viên chúng tôi vừa thực hiện tại Hà Tĩnh xin gửi tới quý vị và các bạn!