Đồng bào vùng cao Bắc Giang giàu lên từ vốn nhỏ

(VBSP News) Những ngày này có dịp đến huyện vùng cao Lục Ngạn và Sơn Động chứng kiến hộ đồng bào DTTS vốn xưa kia khó khăn đủ đường, nay vay được vốn ưu đãi đã vượt lên mọi khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Với mạng lưới giao dịch đến 100% các xã, phường, thị trấn, 15 năm qua, nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH tỉnh Bắc Giang đã đáp ứng cơ bản cho các đối tượng thụ hưởng, với 547.147 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn. Nguồn vốn ưu đãi cũng đã giúp 158.453 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, 45.534 lao động có việc làm, 31.230 hộ gia đình được vay vốn phát triển SXKD, 6.323 hộ đồng bào DTTS có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, sớm vươn lên thoát nghèo… Trong 15 năm qua, trên địa bàn các huyện cũng có rất nhiều gương điển hình tiên tiến, làm ăn hiệu quả từ đồng vốn chính sách. VBSP News xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh của Phóng viên Trần Việt vừa được thực hiện gửi về.