“Đòn bẩy” cho hộ mới thoát nghèo

16/03/2020
(VBSP News) Tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 28) là một trong những chương trình tín dụng có sức lan tỏa, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là các hộ dân. Tại tỉnh Ninh Thuận, chương trình đã kịp thời tiếp sức cho các hộ mới thoát nghèo tiếp tục có điều kiện đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo.
Nhiều hộ mới thoát nghèo tỉnh Ninh Thuận đã có điều kiện tiếp tục phát triển SXKD từ đồng vốn ưu đãi của NHCSXH

Nhiều hộ mới thoát nghèo tỉnh Ninh Thuận đã có điều kiện tiếp tục phát triển SXKD từ đồng vốn ưu đãi của NHCSXH

Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Ninh Thuận Lê Minh Lộc cho biết: Theo thống kê, bình quân tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm khoảng 2,05%/năm; ước tính mỗi năm có hàng nghìn hộ thoát nghèo. Tuy nhiên, điều đáng nói là, khoảng cách thu nhập giữa nhóm hộ này với hộ nghèo, hộ cận nghèo không lớn, đa số sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nên chỉ cần gặp thiên tai, dịch bệnh hay gia đình có người bệnh là lại tái nghèo. Cũng giống như hộ cận nghèo, nhóm đối tượng này rất khó khăn trong việc tiếp cận vốn tín dụng từ các Ngân hàng thương mại, trong khi họ cũng rất cần vốn để đầu tư sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Thực hiện Quyết định số 28, NHCSXH tỉnh đã nhanh chóng tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản số 3112/UBND-VX ngày 5/8/2015, về việc chỉ đạo UBND các cấp và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đồng bộ chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ mới thoát nghèo trong toàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức triển khai các quy trình nghiệp vụ cho vay hộ mới thoát nghèo đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn đơn vị nghiên cứu, thực hiện cho vay đảm bảo theo đúng quy định.
Theo đó, hộ mới thoát nghèo tại quyết định này là hộ gia đình đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, qua điều tra, rà soát hàng năm có thu nhập bình quân đầu người cao hơn chuẩn cận nghèo theo quy định của pháp luật hiện hành, được UBND cấp xã xác nhận và thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm.
Mức cho vay và thời hạn vay do NHCSXH và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay cùng loại phục vụ SXKD đối với hộ nghèo được quy định trong từng thời kỳ, thời hạn vay không quá 05 năm. Lãi suất cho vay áp dụng đối với hộ mới thoát nghèo bằng 125% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn đối với các khoản nợ của hộ mới thoát nghèo được thực hiện như đối với hộ nghèo theo quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Để kịp thời đưa nguồn vốn ưu đãi đến với các hộ mới thoát nghèo giúp họ có điều kiện đầu tư SXKD, NHCSXH tỉnh Ninh Thuận đã chủ động, tích cực tập trung giải ngân nguồn vốn cho vay được NHCSXH tham mưu phân bổ đến cấp xã.
Từ năm 2015 đến hết năm 2019, doanh số cho vay hộ mới thoát nghèo là 811,3 tỷ đồng, với 27.538 lượt hộ vay vốn, doanh số cho vay bình quân là 162,26 tỷ đồng/năm. Mức cho vay bình quân năm 2019 là 32,6 triệu đồng/hộ (năm 2015 là 23,6 triệu đồng/hộ); đầu tư vào các lĩnh vực như: Chăn nuôi (81%), khai thác thủy sản (10%), trồng trọt (3,5%), dịch vụ buôn bán nhỏ (5,5%).
Tổng dư nợ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo đến hết năm 2019 đạt 566,13 tỷ đồng, chiếm 26%/tổng dư nợ, với 23.258 hộ còn dư nợ, dư nợ bình quân 24,3 triệu đồng/hộ. Đặc biệt, NHCSXH ưu tiên tập trung nguồn vốn cho vay hộ mới thoát nghèo là đồng bào DTTS ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đến đầu năm 2020, dư nợ cho vay đạt 117,6 tỷ đồng, với 4.370 hộ còn dư nợ (chiếm tỷ lệ 20,8% tổng dư nợ cho vay hộ mới thoát nghèo).
Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Lê Minh Lộc cho biết: Trong tổng số 27.538 lượt hộ được vay vốn chương trình hộ mới thoát nghèo, có gần 50% hộ thoát nghèo bền vững. Dự kiến trong năm 2020, NHCSXH tỉnh sẽ hỗ trợ cho gần 5.000 hộ mới thoát nghèo vay vốn với số tiền là 200 tỷ đồng. Để tiếp tục phát huy hiệu quả chương trình tín dụng ưu đãi này, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; tăng cường giám sát quy trình bình xét cho vay, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng đối tượng.

Bài và ảnh Xuân Nguyên

Các tin bài khác