Doanh nghiệp Quảng Trị mong chờ gói hỗ trợ theo Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ (QRT - 28/4/2020)