Sức sống mới trên xứ Hoa Ban

Gần 14 năm thành lập và đi vào hoạt động, tổng dư nợ của NHCSXH tỉnh Điện Biên đến nay đạt gần 2.100 tỷ đồng, giúp cho trên 256 nghìn lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn để SXKD, thu hút tạo việc làm cho trên 80 nghìn lượt lao động, giúp gần 15 nghìn HSSV được vay vốn đi học, xây dựng 5.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, 13 nghìn ngôi nhà ở cho hộ nghèo,…

Có thể nói, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, kịp thời hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu của người dân ổn định đời sống sinh hoạt (ăn ở, đi lại, học hành…), đặc biệt là tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Nguồn vốn ưu đãi đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 3% - 4%, trật tự xã hội được duy trì, quốc phòng an ninh và biên giới chủ quyền quốc gia được giữ vững, niềm tin của nhân dân các dân tộc anh em đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố.

Ban biên tập xin trân trọng gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh vừa được NGUYỄN ĐÔNG thực hiện tại Điện Biên gửi về.