Điểm tựa thoát nghèo của đồng bào vùng cao Lai Châu

(VBSP News) Vốn tín dụng chính sách thời gian qua là một trong những nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo ở tỉnh miền núi biên giới Lai Châu. Nhờ nguồn vốn ưu đãi mà nhiều hộ dân đã làm giàu chính đáng.

Trong 15 năm hoạt động từ 2003 đến nay NHCSXH tỉnh Lai Châu đã cho 172 ngàn lượt khách hàng vay với tổng dư nợ đạt 1.700 tỷ đồng. Các chương trình tín dụng đã giúp hộ vay có điều kiện phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, cải tạo vườn tạp, mua sắm máy móc, công cụ lao động phục vụ sản xuất, góp phần đáng kể cho chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội ở tỉnh Lai Châu cũng đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5% - 7%/năm.