Dấu ấn phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”

16/09/2021

Những năm qua, Hội CCB tỉnh Hoà Bình đã nhận ủy thác của NHCSXH cho trên 17.000 hộ CCB tiếp cận vốn để phát triển, mở rộng quy mô các mô hình kinh tế. Đến nay, toàn Hội có 112 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 24 HTX, 21 tổ hợp tác, 2.074 trang trại, gia trại, 1.292 hộ kinh doanh cá thể… phát triển đa dạng ngành nghề lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, kinh doanh dịch vụ thương mại.

Theo Báo Hoà Bình

Các tin bài khác