Tập trung phát triển các mô hình kinh tế

28/06/2021

Để khuyến khích người dân phát triển sản xuất, UBND xã Công Sơn, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) đã đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với ngành chức năng hướng dẫn, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH. Năm 2020, toàn xã có 40 hộ được vay vốn với tổng dư nợ trên 1,8 tỷ đồng và từ đầu năm 2021 đến nay, có 22 hộ được vay với tổng số 1,3 tỷ đồng để mở rộng quy mô sản xuất.

Theo Báo Lạng Sơn

Bản in Bản in

Các tin bài khác