Tập trung nguồn lực để đạt chuẩn nông thôn mới

28/06/2021

Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác xã Vạn Khánh đã phối hợp hiệu quả với NHCSXH huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), tạo điều kiện cho hơn 1.200 hộ được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, với tổng dư nợ hơn 34,6 tỷ đồng. Ông Hồ Văn Dũng ở thôn Hội Khánh vay vốn NHCSXH để mua 5 con bò về phát triển chăn nuôi, đến nay, gia đình ông có hơn 20 con bò, ông thu lãi hơn 50 triệu đồng/năm.

Theo Báo Ninh Thuận

Các tin bài khác