Đào tạo trực tuyến “Tài chính xanh thúc đẩy năng lượng tái tạo tại Việt Nam”

28/09/2021
(VBSP News) Ngày 28.9.2021, NHCSXH đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Sáng tạo xanh (Green ID) và Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc (UNEP) tổ chức lớp đào tạo trực tuyến về chủ đề “Tài chính xanh thúc đẩy năng lượng tái tạo tại Việt Nam”. Lớp đào tạo được tổ chức trực tuyến thông qua phần mềm ứng dụng Zoom với 31 học viên tham gia là đại diện lãnh đạo, cán bộ các đơn vị CMNV tại Hội sở chính NHCSXH. Các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính xanh của GreenID, UNEP và NHNN trực tiếp tham gia giảng dạy.
lop hoc

Quang cảnh lớp học trực tuyến

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Trần Lan Phương cho biết: Phát triển bền vững với tăng trưởng xanh đang trở thành xu hướng phát triển chung của các quốc gia trên thế giới. Tăng trưởng xanh giải quyết đồng thời những vấn đề giữa tăng trưởng và môi trường - xã hội, đảm bảo tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, xã hội và chống biến đổi khí hậu. Thông qua vai trò cung ứng vốn cho nền kinh tế, hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện tăng trưởng xanh.
Thông qua lớp học trực tuyến này, các học viên được giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao nhận thức về tài chính xanh, tín dụng xanh, đặc biệt là các giải pháp năng lượng tái tạo ứng dụng trong sản xuất kinh doanh của khách hàng và thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính xanh cho hộ nghèo, doanh nhân nữ và các đối tượng chính sách khác.
Sau phần khai mạc, các chuyên gia của GreenID, UNEP và NHNN đã trình bày tổng quan về phát triển xanh, tài chính xanh tại Việt Nam; rủi ro và cơ hội cho ngành ngân hàng trong bối cảnh biến đổi khí hậu; cách tiếp cận các nguồn tài chính xanh trong nước và quốc tế; cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp nữ khi tiếp cận tài chính xanh; sáng kiến về Trái phiếu xanh và cơ hội cho các doanh nghiệp nữ khi tham gia vào cơ chế này.
Bên cạnh đó, các chuyên gia còn chia sẻ về các tiêu chí xây dựng danh mục cho vay xanh; tiêu chí đánh giá lựa chọn các dự án sinh kế dựa trên năng lượng tái tạo và doanh nhân nữ ở Việt Nam; phân tích, tiếp cận tài chính xanh và xây dựng cơ chế quỹ xanh cho các dự án năng lượng tái tạo và doanh nhân nữ ở Việt Nam.
Từ những kiến thức tập huấn, các học viên còn được tham gia thảo luận nội dung bài giảng với nhiều phương thức, khía cạnh khác nhau trong một vấn đề để tham khảo nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn công việc một cách hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của hệ thống NHCSXH vì một “tương lai xanh và bền vững”.

PV

Các tin bài khác