Đại hội chi đoàn 1 (Văn phòng và Xây dựng cơ bản) nhiệm kỳ 2014 - 2016

19/12/2014
(VBSP News) Sáng 18/12/2014, chi đoàn 1 đã tổ chức Đại hội lần thứ II nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua và đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2014 - 2016.
Đồng chí Đỗ Minh Hùng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Đỗ Minh Hùng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tới dự Đại hội có đồng chí Đỗ Minh Hùng - Ủy viên BCH Đảng ủy NHCSXH Trung ương - Chánh Văn phòng NHCSXH; Nguyễn Duy Thắng - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh NHCSXH Trung ương cùng đại diện các chi đoàn các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT và Sở giao dịch.

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên chi đoàn 1 đã làm tốt chức năng nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong công tác chuyên môn, góp phần cùng với đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Toàn cảnh Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Công tác giáo dục của Đoàn Thanh niên chi đoàn 1 đã được triển khai kịp thời, có những nét mới, sáng tạo, đặc biệt là thanh niên được tin tưởng giao các khâu khó, việc mới trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn, hoạt động của Đoàn Thanh niên chi đoàn 1 đã từng bước đi vào chiều sâu, tham gia đầy đủ các hoạt động do Đoàn NHCSXH Trung ương tổ chức với Kết quả thi đua “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”…

Bước sang nhiệm kỳ mới (2014 - 2016), xác định thanh niên là lực lượng xung kích, Đoàn Thanh niên Chi đoàn 1 tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao nhận thức chính trị, bản lĩnh Cách mạng cho đoàn viên thanh niên tại đơn vị.

Phấn đấu 100% đoàn viên hoàn thành tốt công tác chuyên môn, không vi phạm chủ trương, chính sách của Đảng, hiến pháp, pháp luật Nhà nước, các quy định, chế độ của cơ quan. Giáo dục lý tưởng, đạo đức Cách mạng và phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức trẻ của thanh niên với vai trò xung kích trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh niên; xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Gắn các hoạt động của Đoàn với công tác chuyên môn, đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ. Phấn đấu 100% đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Chú trọng công tác xây dựng và phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Minh Hùng, Ủy viên BCH Đảng ủy NHCSXH Trung ương - Chánh Văn phòng nhấn mạnh: Đoàn Thanh niên chi đoàn 1 là đơn vị có lực lượng đoàn viên trẻ, trình độ chuyên sâu, nhận thức chính trị vững vàng, luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiệm vụ chính trị. Đồng chí cũng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ Đoàn Thanh niên chi đoàn 1 cần bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng bộ và Đoàn cấp trên. Mỗi đoàn viên thanh niên phải tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong công việc, tiếp tục làm nòng cốt trong các phong trào của cơ quan, đơn vị. Bước vào nhiệm kỳ mới, Đoàn Thanh niên chi đoàn 1 có định hướng, kế hoạch, mục tiêu rõ ràng để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh NHCSXH Trung ương Nguyễn Duy Thắng tin tưởng Đoàn Thanh niên chi đoàn 1 sẽ phát triển ngày càng vững mạnh

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh NHCSXH Trung ương Nguyễn Duy Thắng tin tưởng Đoàn Thanh niên chi đoàn 1 sẽ phát triển ngày càng vững mạnh

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Thắng - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh NHCSXH Trung ương biểu dương những thành tích mà Đoàn Thanh niên chi đoàn 1 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới và mong muốn các đoàn viên thanh niên phát huy sức trẻ, năng động sáng tạo, đoàn kết cùng nhau xây dựng chi đoàn ngày càng vững mạnh.

Tại Đại hội các đại biểu cũng đã bầu ra 5 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2014 - 2016. Đây là những đồng chí có đủ đức, đủ tài để lãnh đạo Đoàn Thanh niên chi đoàn 1 hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh NHCSXH Trung ương chúc mừng BCH chi đoàn 1 nhiệm kỳ 2014 - 2016

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh NHCSXH Trung ương chúc mừng BCH chi đoàn 1 nhiệm kỳ 2014 - 2016

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác