Chi đoàn TNCS HCM Sở Giao dịch chung tay bảo vệ biển đảo quê hương

17/07/2014
(VBSP News) Hưởng ứng năm thanh niên tình nguyện 2014, tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014, Chi đoàn TNCS HCM Sở giao dịch NHCSXH đã phát động nhiều hoạt động bổ ích kết hợp với sinh hoạt chính trị tuyên truyền qua thông điệp “Tuổi trẻ chung tay vì sự phát triển bền vững biển và hải đảo quê hương”, nhằm giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, kịp thời định hướng tư tưởng cho đoàn viên về tình hình bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam hiện nay.
Thanh niên Sở Giao dịch quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nêu cao tinh thần yêu nước Ảnh: Tuấn Ngọc

Thanh niên Sở Giao dịch quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nêu cao tinh thần yêu nước
                                                                                                                                                  Ảnh: Tuấn Ngọc

Nằm trong nội dung Cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển” do Công đoàn NHCSXH Trung ương phát động, Chi đoàn thanh niên Sở Giao dịch đã phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức thi hùng biện với chủ đề hướng về biển Đông nhằm giáo dục, động viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời nêu cao trách nhiệm và vai trò của các đoàn viên trong việc giúp đỡ ngư dân vươn khơi, bám biển, bám tàu, bảo vệ ngư trường.

Bằng những hành động thiết thực, đoàn viên thanh niên Sở Giao dịch đã tham gia ủng hộ các Chương trình: “Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi”; “Vì nghĩa tình biên giới hải đảo”; “Góp đá xây Trường sa” do Đoàn Thanh niên cấp trên phát động với tổng số tiền quyên góp gần 15 triệu đồng. Ngoài ra, các đoàn viên còn ủng hộ một ngày lương cho Chương trình “Hướng về biển Đông” và kêu gọi sự giúp đỡ của các tổ chức, đoàn thể đối với các ngư dân, giúp họ có đầy đủ ngư cụ cũng như khắc phục những tổn thất do tàu Trung Quốc gây ra, giúp con em họ được đến trường… Tại khu phố, các đoàn viên còn tuyên truyền vận động, kêu gọi bà con nhân dân ủng hộ Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình”, với chiếc điện thoại trên tay, thanh niên Sở Giao dịch đã và sẽ tiếp tục nhắn tin nhiệt tình ủng hộ cho ngư dân bám biển, bám tàu.

Trong thời gian tới, Chi đoàn TNCS HCM Sở Giao dịch tiếp tục kêu gọi mỗi đoàn viên thanh niên luôn nêu cao tinh thần yêu nước, tuyệt đối không tham gia các cuộc biểu tình tự phát, không có những hành động mang lời lẽ quá khích, tránh bị các thế lực thù địch lợi dụng kích động.

Thân Thị Hương - Chi đoàn thanh niên cơ sở Sở Giao dịch

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác