Cùng đồng hành với dân nghèo ở Tiền Giang

Xuất phát điểm là một tỉnh nghèo, kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo cao. Để vượt qua khó khăn, thách thức đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang đã đoàn kết một lòng, thực hiện nhiều giải pháp, khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có để bứt phá trong xây dựng, phát triển kinh tế và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Hòa chung trong dòng chảy đó, hơn 13 năm qua, đồng vốn tín dụng chính sách được NHCSXH tỉnh Tiền Giang thực hiện đã cho vay tới 119.774 hộ nghèo và các đối tượng chính sách để chủ động SXKD, với tổng dư nợ 1.779 tỷ đồng, từ đó tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 4,98%. Ban Biên tập Website xin được gửi tới quý vị và các bạn phóng sự ảnh của TRÂN VIỆT - phóng viên TTXVN, hiện là cộng tác viên của NHCSXH.